Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov upravujú spôsob, akým Northwoods Humidors LLC zhromažďuje, používa, udržiava a zverejňuje informácie zhromaždené od používateľov (každý, „Používateľ“) webovej stránky https://www.northwoodshumidors.com („Stránka“). Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na stránku a všetky produkty a služby ponúkané spoločnosťou Northwoods Humidors LLC.

 

Osobné identifikačné údaje

Môžeme zhromažďovať osobné identifikačné údaje od používateľov rôznymi spôsobmi, vrátane, ale nie výlučne, keď používatelia navštívia našu stránku, zaregistrujú sa na stránke, zadajú objednávku, vyplnia formulár, odpovedia na prieskum, prihlásia sa na odber bulletinu. a v súvislosti s inými aktivitami, službami, funkciami alebo zdrojmi, ktoré sprístupňujeme na našej stránke. Používatelia môžu byť podľa potreby požiadaní o meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo, informácie o kreditnej karte,

Používatelia však môžu navštíviť našu stránku anonymne.

Osobné identifikačné údaje budeme zhromažďovať od používateľov iba v prípade, že nám tieto údaje dobrovoľne poskytnú. Používatelia môžu vždy odmietnuť poskytnúť osobné identifikačné údaje, okrem toho, že im to môže brániť v zapájaní sa do určitých činností súvisiacich so stránkou.

 

Neosobné identifikačné údaje

Môžeme zhromažďovať neosobné identifikačné údaje o Používateľoch vždy, keď interagujú s našou stránkou. Neosobné identifikačné údaje môžu zahŕňať názov prehliadača, typ počítača a technické informácie o spôsoboch pripojenia používateľov k našej lokalite, ako je operačný systém a využívaní poskytovatelia internetových služieb a ďalšie podobné informácie.

 

Cookies webového prehliadača

Naša stránka môže používať „cookies“ na zlepšenie používateľského zážitku. Webový prehliadač používateľa umiestňuje súbory cookie na jeho pevný disk na účely uchovávania záznamov a niekedy aj na sledovanie informácií o nich. Používateľ sa môže rozhodnúť nastaviť svoj webový prehliadač tak, aby odmietal súbory cookie alebo aby vás upozornil, keď sa súbory cookie odosielajú. Ak tak urobia, uvedomte si, že niektoré časti Stránky nemusia správne fungovať.

Keď navštívite našu webovú stránku alebo sa na ňu prihlásite, naši online partneri alebo predajcovia údajov môžu používať súbory cookie a podobné technológie na priradenie týchto aktivít k iným osobným informáciám, ktoré o vás majú oni alebo iní, a to aj na základe spojenia s vašou e-mailovou alebo domácou adresou. My (alebo poskytovatelia služieb v našom mene) potom môžeme posielať komunikáciu a marketing na tieto e-mailové alebo domáce adresy. Z prijímania tejto reklamy sa môžete odhlásiť návštevou stránky https://app.retention.com/optout

 

Ako používame zhromaždené informácie

Northwoods Humidors LLC zhromažďuje a používa osobné údaje používateľov na nasledujúce účely:

 • Na zlepšenie služieb zákazníkom
  Vaše informácie nám pomáhajú efektívnejšie reagovať na vaše požiadavky na služby zákazníkom a potreby podpory.
 • Na prispôsobenie používateľskej skúsenosti
  Môžeme použiť súhrnné informácie, aby sme pochopili, ako naši Používatelia ako skupina využívajú služby a zdroje poskytované na našej stránke.
 • Na zlepšenie našej stránky
  Neustále sa snažíme vylepšovať našu ponuku webových stránok na základe informácií a spätnej väzby, ktorú od vás dostávame.
 • Na spracovanie transakcií
  Informácie, ktoré o sebe používatelia poskytnú pri zadávaní objednávky, môžeme použiť iba na poskytnutie služby k tejto objednávke. Tieto informácie nezdieľame s externými stranami okrem rozsahu potrebného na poskytovanie služby.
 • Na spravovanie obsahu, propagácie, prieskumu alebo inej funkcie Stránky
  Na odosielanie informácií používateľom, s ktorými súhlasili, o témach, o ktorých si myslíme, že ich budú zaujímať.
 • Na odosielanie pravidelných e-mailov

  E-mailová adresa, ktorú používatelia zadajú na spracovanie objednávky, bude použitá iba na zasielanie informácií a aktualizácií týkajúcich sa ich objednávky. Môže sa použiť aj na odpovedanie na ich otázky a/alebo iné požiadavky alebo otázky. Ak sa používateľ rozhodne prihlásiť do nášho zoznamu adresátov, bude dostávať e-maily, ktoré môžu obsahovať novinky o spoločnosti, aktualizácie, súvisiace informácie o produktoch alebo službách atď. pokyny na odhlásenie v spodnej časti každého e-mailu alebo nás môže používateľ kontaktovať prostredníctvom našej stránky.

 

Ako chránime vaše informácie 

Prijímame vhodné postupy zhromažďovania, uchovávania a spracovania údajov a bezpečnostné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením alebo zničením vašich osobných údajov, používateľského mena, hesla, informácií o transakciách a údajov uložených na našej stránke.


Výmena citlivých a súkromných údajov medzi stránkou a jej používateľmi prebieha cez komunikačný kanál zabezpečený SSL a je šifrovaná a chránená digitálnymi podpismi. 

 

Zdieľanie vašich osobných údajov

Osobné identifikačné údaje používateľov nepredávame, neobchodujeme ani neprenajímame iným. S našimi obchodnými partnermi, dôveryhodnými pridruženými spoločnosťami a inzerentmi môžeme zdieľať všeobecné súhrnné demografické informácie, ktoré nie sú spojené so žiadnymi osobnými identifikačnými údajmi o návštevníkoch a používateľoch, na účely uvedené vyššie. Môžeme využiť poskytovateľov služieb tretích strán, ktorí nám pomôžu pri prevádzke nášho podnikania a Stránky alebo spravovať aktivity v našom mene, ako je zasielanie newsletterov alebo prieskumov. Vaše informácie môžeme zdieľať s týmito tretími stranami na tieto obmedzené účely za predpokladu, že ste nám dali súhlas.Webové stránky tretích strán

Používatelia môžu na našej stránke nájsť reklamu alebo iný obsah, ktorý odkazuje na stránky a služby našich partnerov, dodávateľov, inzerentov, sponzorov, poskytovateľov licencií a iných tretích strán. Nekontrolujeme obsah ani odkazy, ktoré sa objavujú na týchto stránkach, a nezodpovedáme za praktiky používané webovými stránkami prepojenými s našou stránkou alebo z nej. Okrem toho sa tieto stránky alebo služby, vrátane ich obsahu a odkazov, môžu neustále meniť. Tieto stránky a služby môžu mať svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a zásady služieb zákazníkom. Prehliadanie a interakcia na akejkoľvek inej webovej stránke, vrátane webových stránok, ktoré majú odkaz na našu stránku, podlieha vlastným podmienkam a zásadám tejto webovej stránky.

 

Súlad so zákonom o ochrane súkromia detí online

Zvlášť dôležitá je ochrana súkromia tých najmenších. Z tohto dôvodu na našej stránke nikdy nezhromažďujeme ani neuchovávame informácie od tých, o ktorých skutočne vieme, že majú menej ako 13 rokov, a žiadna časť našej webovej stránky nie je štruktúrovaná tak, aby priťahovala osoby mladšie ako 13 rokov.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Northwoods Humidors LLC má právo kedykoľvek aktualizovať tieto zásady ochrany osobných údajov. Keď tak urobíme, upravte aktualizovaný dátum v spodnej časti tejto stránky. Odporúčame používateľom, aby na tejto stránke často kontrolovali akékoľvek zmeny, aby zostali informovaní o tom, ako pomáhame chrániť osobné údaje, ktoré zhromažďujeme. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať tieto zásady ochrany osobných údajov a dozvedieť sa o zmenách.

 

Váš súhlas s týmito podmienkami 

Používaním tejto stránky vyjadrujete svoj súhlas s týmito zásadami a podmienkami služby. Ak s týmito zásadami nesúhlasíte, nepoužívajte našu stránku. Vaše ďalšie používanie stránky po zverejnení zmien týchto zásad sa bude považovať za váš súhlas s týmito zmenami.

 

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, praktík tejto stránky alebo vášho zaobchádzania s touto stránkou, kontaktujte nás na adrese:

https://www.northwoodshumidors.com/contact/

 

 

Aktualizované 26.1.2024